« Nydelig samling / presentasjon av informasjonsdesign | Main | Understanding USA - offentlig statistikk tilgjengeliggjort gjennom kreativ informasjonsdesign »

Comments

Jørn

Når Flash kom ble det brått veldig populært å lage veldig "fancy" animasjon på nettsider. Det er ikke så rart ettersom animasjon var hovedfokus i programmet som da het "FutureSplash Animator". Når så Macromedia kjøpte opp FutureSplash Animator i 1996 ble fokuset skiftet litt over til prototyping, men fortsatt var Flash et animasjonsverktøy. I 2000 ble et vendepunkt da AOL, Netscape og Microsoft "bygget inn" flash player i nettleserene sine. Spredningen ble da enorm. Desverre gikk ikke utviklingen hos Flash-kreatørene i samme tempo, og vi ser fortsatt mye fancy og totalt meningsløse Flash animasjoner som hopper rundt på websider til stor irritasjon. Dette er nok også grunnen til at folk kan komme med uttalelser som at "vi vil ikke ha Flash". Det de mener er kanskje store tunge animasjoner som ikke gjør noe nyttig.
Men dette er et problem som vil forsvinne. Adobe som nå utgir Flash er i ferd med å pense seg over til et spor hvor man setter større krav til Flash-kreatører. I den nylanserte Flex platformen bruker Adobe Flash player til å kjøre fullblods applikasjoner på nett. Når dette tar av skikkelig vil folk sitt syn på "Flash" sannsynligvis endres og man vil se på det som en naturlig del av surfeopplevelsen og som et verktøy man kan bruke for å ligge et hode forran konkurrentene.

Chris The Wiz

Jeg er helt enig i at det å bruke Flash som betegnelse er utdatert - hovedsaklig pga. dårlige assosiasjoner og generalisering.

Når Flash først ble populært på web var det kun et animasjonsverktøy som skapte mer liv og inntrykket av dynamikk på en webside.
90% av tiden ble det brukt til å lage introanimasjoner der 99% av disse igjen var av dårlig kvalitet og ikke tilførte noe merverdi til websiden, noe som førte til at Flash raskt fikk et dårlig rykte på seg som en fancy unødvendighet.
Som en ekstra terskel var det også ganske tungvint å installere (i allefall i forhold til hvordan dette gjøres i dag) og virket ikke på alle plattformer.

Dagens versjon av Flash byr på veldig mange muligheter når det gjelder alt fra interaktivt innhold på en webside til fullverdige, komplekse applikasjoner, og er en liten evighet unna sitt spede utgangspunkt som et rent animasjonsverktøy for web.

Problemet er at når man nå sier til en kunde at man vil bruke Flash så får kunden ofte assosiasjoner til det som var det "gamle Flash"; Liten dekningsgrad hos brukerne, relativt tungvint installasjon med manuell nedlasting etc. i stedet for å tenke på det som et verktøy som nå har som hovedfokus å bygge interaktivitetsrike, involverende brukeropplevelser der man kan heve verdien på en nettløsning betraktelig ved hjelp av dramaturgiske grep og andre ting allerede nevnt i artikkelen.

I tillegg til alt dette kan jo Flash integreres opp i mot så godt som alle andre løsninger brukt på nett i dag - sømløst i de fleste tilfeller.

Så kunsten fremover blir enten å komme opp med et nytt begrep for Flash, eller å vri kundenes syn over fra hva det en gang var til det det faktisk er i dag: Et fleksibelt verktøy, ikke en satt måte å gjøre noe på.

Mr. Tan

60 ÅRINGER

I diskusjonen er det viktig å reflektere over hvem som er kunden. Noen ganger tillegger vi kunden egenskaper som de kanskje ikke har, men som de gjerne vil ha. Eller som de kvier seg for å spørre om. Et godt eksempel er Egmont. I begynnelsen ønsket de å fremstå fremtidsrettet og teknolgisk oppdatert, mens det i ettertid viser seg at de kanskje ikke har forstått hva vi har forsøkt å kommunisere.

Jeg tror kunden bør behandles med begrepsbruk som brukere og ikke kollegaer. I all kommunikasjon bør vi finne gode erstatningsord som gjør at foreldre over 50 forstår dem. Hva med å tenke seg at kunden er 60 år, uansett alder og bakgrunn?

Et godt eksempel er Sivs konseptbeskrivelse hvor hun skriver: " .... bl. a. ved at man registrerer seg som bruker og får presentert forskjellige valg som HUSKES neste gang man logger seg inn på siden". Det hun mener er selvfølgelig cookies, men istedet for å bruke ordet, som jeg ville brukt, har hun fått kunden til å forstå sammenhengen uten fremmedord.

Jeg tror til og med at "dramaturgi" og "interaksjon" bør forklares i folkelig trekk for at kunden skal forstå utnyttelsen av Flash.

Opplevelsesrikt er også noe abstrakt selvom det er et positivt ladet ord i flash-forstand.

Chris the Wiz

Helt enig i at sjargongen bør taes ned en god del hakk når man prater med kunder man ikke med sikkerhet vet er på ens eget nivå når det gjelder forståelse for faget og teknologikunnskaper. :-)

Helge Tennø

Veldig mange gode tilbakemeldinger, både i forhold til historikk som vi kan bruke dersom vi trenger å argumentere, men også punktet til Kjartan om begrepsbruk.

Presentasjonsteknikk er svært viktig dersom en ønsker å gjøre seg forstått, da gjelder det både å skape ett engasjement rundt innholdet slik at brukeren gidder å følge med. Og å presentere logiske argumenter i setnigner med en forståelig setningsbygnad - like viktig som begrepene i seg selv.

Blogging er god trening på artikulasjon av ideer.

Hvor gammel er en norsk internettbruker?
http://www.tns-gallup.no/arch/_img/216704.swf

Hvor gammel er en kunde?
- er ikke det som regel søte markedsførere på 32? :o)

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig