« Interaksjonsdesign uten de handlingsutløsende driverne? | Main | Hva er emosjonelle drivere? »

Comments

KP

Shaveeverywhere er morsom:) Interessant tittel på foredraget. Jeg savner litt info om søkemotormarkedsføring. Fungerer det;)?

Helge Tennø

Ja, søkemotormarkedsføring er jo en svært sterk komponent i forhold til å drive kundene inn til nettstedet. Jeg tror det i hvert fall er to gode grunner til det. Den første er standardårsaken - de som er interessert i barberhøvler vil søke på det, og bør finne det.

Men den andre er vel så viktig: I det man skaper buzz rundt en aktivitet på nett så vil kunder forsøke å finne den ved hjelp av søking. Til eksempel så antar jeg at mange som så den siste tv-reklamen for Grandiosa på TV vil gå direkte på nett og søke på enten ”grandiosa” eller ”full pakke” – da er det viktig at man er til stede.

Der er flere eksempler på aktører som ikke har kjøpt seg inn på søkemotor annonsering før en kampanje og at kunder som ikke husker en spesifikk url I en TV eller radioreklame da ikke finner frem. Eller enda bedre, når konkurrenter er inne og overbyr deg på disse søkeordene og ranker over deg I listen som tilhører din kampanje.

Jeg har utelatt å snakke så mye om det, ettersom det ikke er et fagfelt jeg er så godt inne i, men det er et godt poeng, en viktig komponent i en stor multikanalkampanje burde være med :o)

Takk for innspill.

KP

I USA går 25% av online marketing budsjettene direkte til Google Adwords. Totalt går nesten 50% av budsjettene til søkemotormarkedsføring. Det er litt rart at folk som driver med online markedsføring i Norge ser på søkemotormarkedsføring som en biaktivitet.

Sjekk:
http://www.kuttisme.no/2006/10/19/25-av-alle-markedsf%C3%B8ringskroner-pa-nett-gar-til-google/

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig