« Dilbert om Corporate blogging | Main | Har du sett på menyen? »

Comments

Jani

Your URL popped up in the referrals... I'd just like to point out that Igglo is now also in Norway: www.igglo.no ;)

Helge Tennø

Et godt eksempel på hvordan merkevarer kan utnytte den åpenheten nettet tilbyr for å bruke andre deltagere som markedsførere - i mitt tilfelle har jeg nå hjulpet igglo.no med å fortelle alle leserene her om deres norske nettjenester - takket være en årvåken Jani, som følger med :o)

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig