« MAD - komplisert og sammensatt nettstrategi | Main | Tall er for roboter, grafer er for mennesker, hvorfor er visualiseringen så viktig del av interaksjonsdesign? »

Comments

Peter

"Photosynth fra Microsoft"

Ekte demo, eller animasjon/video? Tror det ikke før jeg får se det.

"Eller Encyclopedia of Life som viser et svært ”grenselaust grensesnitt” som en del av sin portal (se demo)."

Stiller spm. ved om å vise ting i form av grafer er "grenselaust" eller nyvinnende. Dette har blitt gjort før, og da heller lite vellykket...

Helge Tennø

"Everything new is old". Og om der ikke fantes mislykkede forsøk ville der heller ikke finnes innovasjon.

Det er spennende og viktig at folk forsøker. Om de treffer "time to market" er en ting, flere av vår tids selvfølgeligheter floppet først for så å bli en suksess når markedet var modent. Om man ikke satset på innovatørene ville man bli sittende igjen med "steinaldergrensesnittene”.

"It's not old news before it's implemented" som Tom Peters sier.

Jeg tror tiden er moden for å inkludere tidsaspektet med avansert teknologi dypt inn i våre interaksjonsdesign, og ikke fortsette med å ukritisk kopiere papirets tungvinte logikk og funksjonalitet. Disse eksemplene beviser at det er fult mulig, og forhåpentligvis inspirerer de til å tenke mer på teknologiens muligheter, ikke bare dens svakheter.

Om det har blitt gjort før har ingenting med saken å gjøre. Alt har blitt gjort før.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig