« Hvorfor skal en nettside være med å etablere et behov når besøkende kun ønsker å tilfredstille et som allerede er identifsert og spesifisert? | Main | Stille Stille, og 23 gode tips fra en eyetrackingstudie »

Comments

Gard Jenssen

Interessant posting, Helge.

Ellers er det kanskje verdt å nevne en artig vinkling som kom opp når vi målte norske partiers bloggbuzz ifm kommunevalget (se http://www.kommunevalget2007.no/ ):

Senterpartiet - som kanskje ikke har den mest forseggjorte websiden - har gjort noe med sin nettstrategi som ikke de andre partiene har gjort. De dukket stadig opp som uforholdsmessig mye oftere nevnt enn de andre partiene ift. sin relative størrelse i buzzmålingene. Jeg fant ut (dvs. nettansvarlig i SP fortalte meg) at det var resultat av en helt bevisst strategi der målet nettopp var å skape større tilstedeværelse/synlighet på nett. Ikke ved å bruke SEO/SEM og PR (som jeg ville anbefalt), men ved simpelthen å få alle aktive partimedlemmer til å legge ut partiprogrammet og annet offisielt SP-materiale i blogger, diskusjonsfora og andre steder der de har tilgang/mulighet.

Denne måten å bruke partiapparatet på er interessant, oppsiktsvekkende og verdt et studium. Det funket på buzzmålingene, men funket det på valgresultatet?

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig