« Nye og gamle tanker i litt flere kanaler | Main | Mer symmetri og vi er på gli... :o) »

Comments

Ken Bjerk

I løpet av de 15 årene jeg har arbeidet med internettmarkedsføring, har jeg gjennom vår dialog med små- og mellomstore bedrifter etablert en rikholdig erfaringsdatabase hva gjelder næringsdrivendes problemer og utfordringer. Av de kontroverser som fra tid til annen dukker opp må katalogbransjen sies å årsake det meste av denne støyen. Media har skrevet mye negativt om denne bransjen, og jeg skal ikke begi meg inn på en nærmere analyse av de forskjellige aktørene eller deres forretnings- og fremgangsmetoder i denne omgang. I steden skal jeg nøye meg med en generell vurdering av nytteverdi, hvordan man bør forholde seg til ivrige selgere og hvordan man heller bør bruke markedsføringskronene hvis formålet er å skaffe seg nye kunder. Katalogopføringer er dårlig deal hvor de fleste bedrifter ender opp med en utgift, og ikke mersalg.De fleste selgere innenfor katalogbransjen lever primært av sine provisjoner med en lav fastlønn i bunn. De beste kan tjene svært gode penger tatt både erfarings- og utdanningsnivå i betraktning. Det å være selger er utvilsomt en av de best betalte jobbene ufaglærte kan få – forutsatt at man besitter de elementære egenskapene: Talegaver, entusiasme og et visst minimum av frekkhetens nådegave. I utgangspunktet er det ikke noe etisk galt forbundet med det å bedrive telefonsalg, men det hersker liten tvil om at salg av katalogoppføringer ofte foregår på grensen til, eller over grensen for hva god forretningsskikk tillater. Ankepunktet hviler på det utvilsomme faktum at mange selgere, i sin iver, lover langt bedre uttelling enn hva produktet reelt sett viser seg å kunne holde. Avtaler inngås ofte på bristende forutsetninger gjennom muntlige lovnader om betydelig mersalg og økt oppdragsmengde. I etterkant viser det seg dessverre at de færreste opplever noen merkbar positiv effekt av katalogoppføringer. På generelt grunnlag vil jeg derfor fraråde næringsdrivende med begrensede markedsføringsbudsjetter denne formen for profilering. Dette gjelder både de gammeldagse papirkatalogene og de rene nettkatalogene – herunder GuleSider. Statistikk viser at de aller fleste bruker søkemotorene når de leter etter varer og tjenester, og søkemotoren Google rangerer høyest blant disse. Vårt definitive og klare råd er at man primært fokuserer på eget nettsted og søkemotoroptimalisering. For relativt begrensede midler kan man etablere en enkel, informativ og tiltalende hjemmeside. Hvilke løsninger man bør velge er en individuell vurdering, og de aller fleste vil komme langt med en enkel publiseringsløsning basert på fri kildekode. Velger man en slik løsning vil kostnadene ved design kunne begrenses betydelig gjennom å benytte forhåndsdesignede maler til svært overkommelige priser. I tillegg kan man plukke fra et rikt utvalg ekstrakomponenter og moduler – de fleste gratis – og på den måten skreddersy sin egen løsning. Netthandelsløsninger med kortbetaling finnes også. Når nettsiden er oppe bør den indekseres i søkemotorene. Dette betyr ganske enkelt at man gjør søkemotorene oppmerksom på at hjemmesiden eksisterer. Søkemotorene inkluderer da siden i sine registre. Med mindre man driver med noe helt unikt kan man imidlertid ikke gjøre seg noen forhåpninger om å rangere særlig høyt på relevante søk. Det er derfor å anbefale såkalt søkemotoroptimalisering, eller SEO (Search Engine Optimization) som det også kalles. Denne prosessen koster penger, og det finnes en rekke aktører på markedet i dag som leverer slike tjenester. Forutsatt at det nødvendige markedsgrunnlaget er tilstede vil en slik kostnad i de fleste tilfeller svare seg rent økonomisk. Ytterligere effekt kan også oppnås gjennom kjøp av tjenesten Google AdWords hvor man betaler for reelle treff. Mitt generelle råd er klart: Dropp alle kataloger. De fleste bedrifter ender i realiteten kun opp med en utgift, og ikke mersalg. En god hjemmeside i kombinasjon med profesjonelt utført søkemotoroptimalisering (eventuelt supplert med AdWords) er en langt bedre og ofte mye rimeligere måte å skaffe seg nye kunder på. Og når det gjelder telefonselgere: Det er mulig å takke nei! Som selvstendig næringsdrivende er du ansvarlig dine handlinger. Det er lov å rådføre seg med andre, men alle avgjørelser og vurderinger er til syvende og sist dine egne. Tafatthet kjennetegner ikke en god leder. Det er ikke ulovlig å selge dårlige varer og tjenester, og det å bli overtalt er ikke det samme som å bli lurt – med mindre selger fremsetter uriktige opplysninger om varen/tjenesten. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger ytterligere råd og tips relatert til innholdet i dette innlegget. kenbjerk@gmail.com eller på +47 9388 9966 Ken Bjerk

kk

du er spammet av Ken Bjerk

Ken Guru

I løpet av de 15 årene jeg har arbeidet med internettmarkedsføring, har jeg gjennom vår dialog med små- og mellomstore bedrifter etablert en rikholdig erfaringsdatabase hva gjelder næringsdrivendes problemer og utfordringer. Av de kontroverser som fra tid til annen dukker opp må katalogbransjen sies å årsake det meste av denne støyen. Media har skrevet mye negativt om denne bransjen, og jeg skal ikke begi meg inn på en nærmere analyse av de forskjellige aktørene eller deres forretnings- og fremgangsmetoder i denne omgang. I steden skal jeg nøye meg med en generell vurdering av nytteverdi, hvordan man bør forholde seg til ivrige selgere og hvordan man heller bør bruke markedsføringskronene hvis formålet er å skaffe seg nye kunder. Katalogopføringer er dårlig deal hvor de fleste bedrifter ender opp med en utgift, og ikke mersalg.De fleste selgere innenfor katalogbransjen lever primært av sine provisjoner med en lav fastlønn i bunn. De beste kan tjene svært gode penger tatt både erfarings- og utdanningsnivå i betraktning. Det å være selger er utvilsomt en av de best betalte jobbene ufaglærte kan få – forutsatt at man besitter de elementære egenskapene: Talegaver, entusiasme og et visst minimum av frekkhetens nådegave. I utgangspunktet er det ikke noe etisk galt forbundet med det å bedrive telefonsalg, men det hersker liten tvil om at salg av katalogoppføringer ofte foregår på grensen til, eller over grensen for hva god forretningsskikk tillater. Ankepunktet hviler på det utvilsomme faktum at mange selgere, i sin iver, lover langt bedre uttelling enn hva produktet reelt sett viser seg å kunne holde. Avtaler inngås ofte på bristende forutsetninger gjennom muntlige lovnader om betydelig mersalg og økt oppdragsmengde. I etterkant viser det seg dessverre at de færreste opplever noen merkbar positiv effekt av katalogoppføringer. På generelt grunnlag vil jeg derfor fraråde næringsdrivende med begrensede markedsføringsbudsjetter denne formen for profilering. Dette gjelder både de gammeldagse papirkatalogene og de rene nettkatalogene – herunder GuleSider. Statistikk viser at de aller fleste bruker søkemotorene når de leter etter varer og tjenester, og søkemotoren Google rangerer høyest blant disse. Vårt definitive og klare råd er at man primært fokuserer på eget nettsted og søkemotoroptimalisering. For relativt begrensede midler kan man etablere en enkel, informativ og tiltalende hjemmeside. Hvilke løsninger man bør velge er en individuell vurdering, og de aller fleste vil komme langt med en enkel publiseringsløsning basert på fri kildekode. Velger man en slik løsning vil kostnadene ved design kunne begrenses betydelig gjennom å benytte forhåndsdesignede maler til svært overkommelige priser. I tillegg kan man plukke fra et rikt utvalg ekstrakomponenter og moduler – de fleste gratis – og på den måten skreddersy sin egen løsning. Netthandelsløsninger med kortbetaling finnes også. Når nettsiden er oppe bør den indekseres i søkemotorene. Dette betyr ganske enkelt at man gjør søkemotorene oppmerksom på at hjemmesiden eksisterer. Søkemotorene inkluderer da siden i sine registre. Med mindre man driver med noe helt unikt kan man imidlertid ikke gjøre seg noen forhåpninger om å rangere særlig høyt på relevante søk. Det er derfor å anbefale såkalt søkemotoroptimalisering, eller SEO (Search Engine Optimization) som det også kalles. Denne prosessen koster penger, og det finnes en rekke aktører på markedet i dag som leverer slike tjenester. Forutsatt at det nødvendige markedsgrunnlaget er tilstede vil en slik kostnad i de fleste tilfeller svare seg rent økonomisk. Ytterligere effekt kan også oppnås gjennom kjøp av tjenesten Google AdWords hvor man betaler for reelle treff. Mitt generelle råd er klart: Dropp alle kataloger. De fleste bedrifter ender i realiteten kun opp med en utgift, og ikke mersalg. En god hjemmeside i kombinasjon med profesjonelt utført søkemotoroptimalisering (eventuelt supplert med AdWords) er en langt bedre og ofte mye rimeligere måte å skaffe seg nye kunder på. Og når det gjelder telefonselgere: Det er mulig å takke nei! Som selvstendig næringsdrivende er du ansvarlig dine handlinger. Det er lov å rådføre seg med andre, men alle avgjørelser og vurderinger er til syvende og sist dine egne. Tafatthet kjennetegner ikke en god leder. Det er ikke ulovlig å selge dårlige varer og tjenester, og det å bli overtalt er ikke det samme som å bli lurt – med mindre selger fremsetter uriktige opplysninger om varen/tjenesten. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger ytterligere råd og tips relatert til innholdet i dette innlegget. kenbjerk@gmail.com eller på +47 9388 9966 Ken Bjerk

Thomas Lervik

Artig å høre Ken Bjerk snakker om god forretningsskikk. Dette er vel nærmest et fremmedord for deg. I hvertfall om man snakker om god forretningsskikk. Finnes ikke mange med lavere moral en deg uavhengig av bransje og salgskanal

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig