« Mer symmetri og vi er på gli... :o) | Main | Problemet med brukervennlighetstester er at en overvurderer metodens egenskaper »

Comments

Anders-Meyer Eldøy

Vil ikkje starte debatt her, men eg føler trangen til å fortele at eg fann presentasjonen inspirerande. I kva samanheng blei foredraget haldt? Og vil det kome fleire anledningar til å høyre det?

Helge Tennø

Hei Anders
Foredraget er et "master-slideset" som vi plukker i fra når vi holder foredrag for våre kunder og på seminarer hvor vi enten får lov til å foredra eller blir aktivt invitert.

Vi bruker å plukke ut slides basert på mottaker og tid tilgjengelig. Hele stokken går på cirka 2 timer. Neste sted det skal presenteres er for næringslivsaktører i Østfold arrangert av Østfold Fylkeskommune.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig