« Flashbaserte nettsteder kåres til de nyttigste og beste | Main | Bedre brukskvalitet med Preattentive variables »

Comments

Anders Ekkje Slettebø

Vanskelig å lese teksten. Denne presentasjonen hadde kanskje egnet seg bedre som PDF eller lignende format?

Helge Tennø

Takk for tilbakemeldingen Anders. Presentasjonen finnes i fullscreenutgave - og nedlastbar fra:
http://www.slideshare.net/helgetenno/digital-advertising-before-and-after-2008/

:o) Helge

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig