« Papir prototyping | Main | Hva er så unikt med din applikasjon? »

Comments

KP

Det burde finnes et behovspyramide for e-handelsbutikker(tilsvarende Maslows pyramide for menneskelige behov). Hva bør den inneholde?

Noen faktorer:

Tilgjengelig
Hvis e-handelsløsningen ikke er tilgjengelig for folk, så har estetikk lite eller ingenting å si.

Brukervennlighet
Hvis det er umulig å bestille, så har estetikk lite eller ingenting å si.

Man kan diskutere om en brukervennlig løsning = en estetisk løsning

Det burde være en selvfølge at løsninger er tilgjengelige og brukervennlige, men slik er det dessverre ikke idag.

Estetikk kommer høyere opp i behovspyramiden.

Helge Tennø

Takk for kommentaren KP, det er vel her vi er litt uenig. :o)

Undersøkelsen mener at for lavinteresseprodukter (en tanke generalisert oppsummering av rapporten) er estetikk i løsningen uinteressant, mens for høyinteresseprodukt er den viktigere.

Men jeg tror undersøkelsen samtidig påpeker at estetikk er et komplekst begrep, og selv om de har gått for den subjektive beskrivelsen av det handler det ofte om:

-Å bruke visuelle virkemidler for å skape ryddigere og mer intuitive grensesnitt (den effekten design egentlig burde ha :o).

- Å skape et godt førsteinntrykk (rent, oversiktlig og symmetrisk).

- Å bygge en merkevare gjennom formidling av verdier.

Mitt inntrykk er ofte (og dette er kanskje en annen post)... at uenigheten som ligger mellom de kreative og det tekniske miljøene på nett mer handler om en uenighet i hva som ligger i begrepet ”design” og ”estetikk”. Hvor førstenevnte har en oppfatning av det som noe som skaper muligheter (ofte på brukervennlighetens premisser), mens sistnevnte ser på det som noe som skaper problemer (unødvendig pynt)..

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

180360720.no

AltNyttErFarlig